Súťaže na SPŠT v Bardejove


Táto webová stránka slúži na zobrazenie súťaží, ktoré prebiehajú na SPŠT v Bardejove. Každá súťaž má svoju položku v menu a všetky informácie ohľadom súťaže nájdete pod touto jednou položkou.

Spracovanie osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR - súhlas dotknutej osoby.
Účelom spracúvania osobných údajov je účasť dotknutých osôb na jednotlivých súťažiach organizovaných Prevádzkovateľom
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Táto súťaž sa skladá z dvoch častí. Programovanie v prostredí IMAGINE LOGO a SCRATCH. Vybrať si môžeš prvú, druhú alebo aj obe časti. Súťaž nemá vekové obmedzenie.

ZADANIE PRE IMAGINE LOGO:
Tvojou úlohou je s pomocou korytnačky vykresliť:
- Jednu snehovú vločku. Ak si dobre pamätáš, ich tvary sú jedinečné, čím geometricky náročnejšia, tým lepšie. Program pomenuj Snehova_vločka.imp
- Ak bude vločiek viac, tak aj vieme postaviť aj snehuliaka. Vytvor s pomocou korytnačky rodinku snehuliakov rôznych veľkostí a pridaj im aj farebné prvky. Program ulož pod názvom Snehuliaci.imp
- Vytvor zimnú pohľadnicu. Umiestni všetky vytvorené prvky na tmavomodré pozadie tak, že snehuliaci sa vykreslia cez udalosť po kliknutí na svetlomodré pozadie – sneh v dolnej časti pozadia
a vločky ako udalosť po kliknutí na tmavomodrú oblohu – horná časť pozadia. Všetky projekty zbaľ do ZIP súboru a pošli nám cez link vyššie.
- Projekt si ulož a do 11.1.2021 nám ho nahraj cez formular:

alebo

ZADANIE PRE SCRATCH:
- Vytvor hrajúcu vianočnú pohľadnicu, kde použiješ minimálne 2 objekty a vložíš pozadie, ktoré sa ti najviac hodí, prípadne si ho môžeš aj sám vytvoriť.
- Objekty by mali vykonávať pohyb resp. činnosť po scéne.
- Na pohľadnici nesmie chýbať vianočné prianie či už v textovej alebo zvukovej podobe.
- Keďže ide o hrajúcu pohľadnicu, použitie zvukov by bolo fajn.
- Fantázii sa medze nekladú a môžete použiť aj ďalšie prvky ako napr. zmena kostýmov, ďalšie scény a iné.
- Projekt si ulož a do 11.01.2021 nám ho nahraj cez formular:
- Po nahratí súboru Ti príde potvrdzovací e-mail.

Odovzdanie prác pre súťaž PROGRAMKO S PRIEMYSLOVKOU:

Súťaž skončila. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom.